TORPŠPAFORISMUSEVVN
METEORITGÍKYKČAKÝVŽ
ZRTMÉMDLAŽKAEANKRPP
SELKALORŘAKEJARKAAB
VÁIKETÉCITÁTNMOTZLM
HLTANFRPÉAHDRVAOAAE
ŠNAPSYERKTUTAEUNXCL
OOŘOETEÝOPRNORZIDKE
RYTASRŽKNADJEKMOOÝD
FIRNRARIEAEKOSVSRZN
LLCOOTDKVTDATŮHLOYI
KMISZSÁAÝOOAPŮAOPCC
YOTRPVNKFSČKNJTYDUE
ONROTSAAPPAIAEKOMAO
YVUÁYTŠOMVŘTCHVEEMEO
MLSALIPLAZINUOLKIŘK
MEYOSCIGNNISNEVNOKH
ÁVOTÁKORBKEAAÍÁÉKKL
KOALANNYASKPOMNÍKAV

Esc = Návod k luštění

F. Křižík: Mezi mnou a Edisonem je veliký rozdíl, Edison má za sebou společnost, vydával akcie, které šly nahoru, měl-li úspěch, když ne, stoupaly akcie petrolejářské, a to bylo dohromady svázáno. Edison měl za sebou ... dokončení v osmisměrce. Kód osmisměrky:231114

Slova

AFORISMUS
AJATIN
AKTÉR
BROKÁTOVÁ
CITRUSY
CUMEL
DLAŽKA
DRUHÁ
EFEKT
FAŠISTA
FLIRT
HLTAN
HŘMOT
KAJMAN
KAKAO
KANOE
KEJDA
KOALA
KONEV
KONVE
KORÁL
KRAJEK
KŘIKLOUNI
LEDNICE
LHŮTA
LIKÉR
LITOSFÉRA
MÁNIE
MASIV
MAXIM
METEORIT
MLSAL
MOŠTY
NADANÝ
NÁDRŽE
NANDU
NAOPAK
NÁVLEK
NESHODA
OČAŘI
OGAŘI
OJETÝ
OSTNY
PALACKÝ
PAZOUREK
PLAZI
POMNÍK
POMOC
POROD
PSOTA
PŮVODCE
REÁLNO
REVMA
ROZPTYL
SATYR
SAUNY
SELKA
SESUV
SKARTACE
SMRAD
STARTY
STEPI
STORNO
ŠNAPS
ŠPION
ŠPROT
TAMTO
TREZORY
TRKOT
VAGON
VETEŠ
VLEVO
VLHKO
VLNKA
VÝKRM
VÝRAZ
VZORY
ZOOTECHNIKA
ŽIVOČICHOVÉ
ŽVÝKAČKY

Ovládání programu:

Kliněte a táhněte myší pro vyškrtnutí slova.

mezerníkPodržte pro zvýraznění dosud nevyškrtaných políček
CTRL+SHIFT+NZačít luštit od znovu
escapeZobraz / skryj nápovědu

Stav osmisměrky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili. Rozluštěná osmisměrka je ukládána po dobu 7 dnů.


Osmisměrka byla vyexportována z programu CwdStudio, programu automatickou pro tvorbu křížovek a osmisměrek.