GRÁZLMĎADOHÁNOÍNTS
AOZÁBĚRRNÚŽRYDÁLKA
ZKLVVRPRAŠANAZEOAA
PLIOZÝINŤKLIENTELA
ŮEPSTPŘÍSLOVÍAIAUD
SDLOOANOEESÁČKOČKV
OAÁOBLMFŘBTECKIFÁO
BTDOIOMOKANKVVÍPRŘ
AIRBAGYUTÍUOOÁOAEA
LHAJANCSESŠUPSNMUN
ÉLPAYAÍYÍNÁKTUEDOL
ČAKKEMŘLŽAEORNIĚAD
BKYSUNOBHEJLYTRVRÁ
AOAYSCNRNEBÁOLICAB
TRURKÁYRDYVRNNCČUÁ
UITLSMAKPOIŘAVAOTN
ŽYKTECCHALUPAIČRNYT
BLUESOLNMYSIPŠKOLY
APMOTTOTANAUHIRAMB

Esc = Návod k luštění

Latinské přísloví: Ve všem buď pamětliv ... dokončení v osmisměrce. Kód osmisměrky:211016

Slova

AIRBAGY
AUDITORIUM
AVAŘI
BACIL
BLUES
BONUSY
BOULE
BYTNÁ
CAESAR
CETKY
CYKLY
DÁLKA
DOMOV
DRYÁK
DVOŘAN
FIKCE
FOUSY
GRÁZL
HIPODROMY
HLÍNA
HRANIČÁŘ
HROBAŘ
CHALUPA
KLIENTELA
KOALA
KOUKOL
KŘESŤAN
KULAK
LABILNÍ
LAVINA
LÉČBA
LIDOOPI
MANGO
MARIHUANA
MEKKA
MÍSTA
MOTTO
MYRHA
NÁHODA
NÁSTUP
NÁVES
NÁZEV
ODPOVĚĎ
ODZNAK
OSCAR
OSIKA
OSKAR
OSOVÁ
PARDÁL
PIANO
POSTOJE
PRAŠAN
RAUTY
ROKLE
RÝPAL
RYSKA
ŘEMENY
SADBA
SKOTAČENÍ
STOMATOLOG
ŠKOLY
ŠKRTIČ
ŠROUB
TIKET
TLAPY
TLENÍ
TUŽBA
UČIVO
ÚŠKLEB
UTKÁNÍ
VĚDMA
VOLNO
ZÁBĚR
ZPŮSOB
ŽALOST
ŽEBRAČKA

Ovládání programu:

Kliněte a táhněte myší pro vyškrtnutí slova.

mezerníkPodržte pro zvýraznění dosud nevyškrtaných políček
CTRL+SHIFT+NZačít luštit od znovu
escapeZobraz / skryj nápovědu

Stav osmisměrky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili. Rozluštěná osmisměrka je ukládána po dobu 7 dnů.


Osmisměrka byla vyexportována z programu CwdStudio, programu automatickou pro tvorbu křížovek a osmisměrek.