KAPŘIVZKCNŤŠRMSÍTE
OKTHOEAAOAEBLLNSCK
LVSVRMLVÝKRMRÁNIÁI
EOĚAÉOIKECREKOPZNM
GSVIRNBAŽANTVOUORE
YOZTÁZIKRTUALNPKTG
NVAŘÁKZBAKČEMSAAČA
ĚPKTIÁEKMIAACHOPEVW
VADRTZMJÁOTRUBKYNA
ÝDOYDALKÁZKAĚSARKT
ŽNLSMCHSEUHLRĚPÁPAT
ŘEDKEVCAMLTEDODALN
KKRAĚAKAPOKMONAOUP
RÍFTLOTHLUCHAVKAKPP
TVYIOMIPVKEKCYSHAO
PACKAVRCLÁLIHICULK
NSRTRLÁAVBEAPOTSRD
OASIATKNUALKPOETIO
AKTOFAUAÍTSTRVKĚÍP

Esc = Návod k luštění

Kuřata bažanta obecného jsou ... dokončení v osmisměrce. Kód osmisměrky:211018

Slova

AKCIE
ALIBI
ASIAT
AUTOR
BROUK
CAREVNA
ČTRNÁCT
EPOCHA
FARAO
FIALKA
FOTKA
HÁJEK
HLUCHAVKA
HROBKA
HUSTĚ
KAKAO
KALUP
KAMERA
KAPOK
KAPŘI
KAVKA
KLAKA
KLAUN
KLUCI
KOLEGYNĚ
KOMBINÉ
KOPIE
KULKA
LADNÝ
MAMKA
MARŽE
MEGAWATT
NARKOMAN
NOVINÁŘKA
NUZÁK
ODKAZ
OPAVA
OPICE
OSCILACE
OSOVKA
OVĚSY
PACKA
PÁPĚR
PATROLA
PLOTR
PODKOP
PODPĚRA
POETI
POKER
RUSKO
ŘEDKEV
SAVCI
SMEČKA
SMRŠŤ
SNOVAČI
SPONKY
STOPA
SVĚTY
ŠLÁPOTA
TABÁK
TAMTAM
TARIF
TIRÁK
TRUBKY
TRYSK
UTKÁNÍ
VAŘÁK
VESLO
VÍKEND
VÝKRM
ZÁKLAD
ZÁTYLEK
ZEBRA
ZERAV
ZKÁZA
ZVĚST
ŽERTOVÁNÍ

Ovládání programu:

Kliněte a táhněte myší pro vyškrtnutí slova.

mezerníkPodržte pro zvýraznění dosud nevyškrtaných políček
CTRL+SHIFT+NZačít luštit od znovu
escapeZobraz / skryj nápovědu

Stav osmisměrky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili. Rozluštěná osmisměrka je ukládána po dobu 7 dnů.


Osmisměrka byla vyexportována z programu CwdStudio, programu automatickou pro tvorbu křížovek a osmisměrek.