YĚŠŽADUTESFÍPARTSA
TNKAUCEVZCHAOSRUPKN
MZARFSUMÁRRKDSALÁT
OÁAKBÁTĚTTABONUSNE
TLLUAPŘÍSLOVÍLEŇEL
YSVSSTRUNÍKÝEPENAÍ
KHOAINSIVYCHVALOVAČ
AÁKNKEČONEYOEBÓRAP
YKVOTKATMCAZTRÉTOR
ŽEAOACSBPLOCHONOHÝS
ZLLLKOAKORDKACHLECT
OASOPRZPDÍSTSBOEYY
ADNAGAPORPANTYSRDV
CHEPOŠNMKOEPOYIKIIÍ
VSTANDARDLKBPÚAÍNI
OTOSDNTMĚYOELOVEHT
SECKARTYSNJGAUČOAĚ
TNNNÁLVAPĚOEIRETAB
YYAVÁRPSDKARDEBSYO

Esc = Návod k luštění

Tajenku osmisměrky tvoří holandské přísloví. Kód osmisměrky:180112

Slova

ABSINT
AKORD
AKTOVKY
ARÉNA
ARKUS
ASTRA
BATERIE
BEČVA
BEDRA
BLUES
BONUS
CTNOST
DALEKÁ
DĚJEPISEC
DURALY
EMBARGO
ETUDA
FARAO
GAUČO
HNIDY
CHVOSTY
ISLÁM
KACHLE
KAUCE
KOVÁK
LAVÓR
LÁZNĚ
LETNA
LULKA
MANGO
MODROZELEŇ
NÁSEP
NOČEK
OBĚTI
ODPAD
OCHOZY
OSTNY
PANTY
PAVLÁN
PELYNĚK
PLAKA
PLAST
PLOCHONOHÝ
POČTY
POKRMY
PRASE
PRINC
PROPAGANDA
PRSTY
RÁKOS
RÁMUS
RČENÍ
RÉTOR
SAKOLEVA
SALÁT
SKALNIČKA
SLAVKOV
SPANÍ
SPORT
SPRÁVA
STAKANY
STANDARD
STÁZE
STENY
STÍNY
STROP
STRUNÍK
SYKOT
ŠAFÁŘ
TOASTY
TRAKCE
ÚKRYT
VYCHVALOVAČ
VÝVOZ
ZEVNITŘ
ZOOLOGIE

Ovládání programu:

Kliněte a táhněte myší pro vyškrtnutí slova.

mezerníkPodržte pro zvýraznění dosud nevyškrtaných políček
CTRL+SHIFT+NZačít luštit od znovu
escapeZobraz / skryj nápovědu

Stav osmisměrky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili. Rozluštěná osmisměrka je ukládána po dobu 7 dnů.


Osmisměrka byla vyexportována z programu CwdStudio, programu automatickou pro tvorbu křížovek a osmisměrek.