NBAAKAOBOKOLIVAIYČS
EOHLEDFRAKYMKKLNLEK
DGMODNJTRETUJESJSAO
OOAAAAEUAFRETOEUKDP
PDNLNGŽBABČARTVKRÁŘ
LÝÉJOATROAVKKÓŇDSII
AKŽRNPGODCHPOHOVKAPV
TNIKYOINÁOKPUIUAVMY
EEAVMRNZMRLRSMYSLYÁ
KTXZYPEKRYSAOPTIKLB
DWICDÍPBHCHUVKUROROH
MEAREŽOEEEEIPLPOTAT
SEAKTSRSKLJCFSOKUÍY
FKTDABTALSEEIYABNCHC
ÉEEÁIMNEPULARNPÁODO
RNJCLAEONÝAIEHMPPTE
ADIAVŘCJURVÍŠÍEOACHT
UDMARNORTUENNÁRORÝS
YVZTEKERÍČEVÁRKAYHO

Esc = Návod k luštění

Vnoučata prosí babičku: Vyprávěj nám... dokončení v osmisměrce. Kód osmisměrky:181009

Slova

ALEJE
ANONYMY
AORTA
BACHOR
BOTKA
BRONZ
CENTROPEN
ČEJKA
DETAIL
DRŽADLA
DVOJMO
EPOCHY
ETUJE
EXCES
FRAKY
GALOP
HERBICIDY
HOROR
HROMNICE
IMPULSY
KAMEJ
KANAVA
KATEGORIE
KŇOUR
KOKTEJL
KOPŘIVY
KRAJE
KREMPA
KROSNY
KRYSA
LAVÓR
LIŠÁK
LUPEN
MANÉŽ
METÁL
NEDOPLATEK
NEUTRON
ODDANÝ
ODÉRY
OHLED
OKRUŽANKA
OLIVA
OLYMPIÁDA
OPARY
OPTIK
OSTEOCYT
OŽERA
PNUTÍ
POHOVKA
POMLK
PRAVICE
PROPAGANDA
RAKOUSKO
REBEL
RETKO
RORÝS
ROUCHO
SEIZMOGRAF
SESUV
SFÉRA
SLECHY
SMYSL
SRSTKA
ŠERIF
TENKÝ
TOBOLKA
VÁRKA
VEČÍREK
VERNE
VESLA
VIRUS
VNÍMÁNÍ
VSTUP
VÝPAR
VZTEK
WEEKEND
ZÁCHVAT
ZMIJE

Ovládání programu:

Kliněte a táhněte myší pro vyškrtnutí slova.

mezerníkPodržte pro zvýraznění dosud nevyškrtaných políček
CTRL+SHIFT+NZačít luštit od znovu
escapeZobraz / skryj nápovědu

Stav osmisměrky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili. Rozluštěná osmisměrka je ukládána po dobu 7 dnů.


Osmisměrka byla vyexportována z programu CwdStudio, programu automatickou pro tvorbu křížovek a osmisměrek.