ČAKUBYKONVEKORUPCE
AKDURKKUSLOUPMKUST
RNNOAUMSOJINOVATKA
AĚÉUTUŠPEPIYRKRNSP
KTMĚRKOPIDLNOÁOAYA
LŠROAROYROTIDESSRM
OÁAEKKSITONAOEAGTA
KLŠAOOBAUETSABNRVL
JPAPVRRENDVŠECUAKÍ
OTEKITSKLAAÁTKŘVLŘ
VLÍDNOSTTÁSZGIÝIIÁ
DEŽDAANYNIVÝVAKTEI
NPUSKUNKÝKŮSBĚRAČN
EELKAĚONAKDÁDLACUO
CČALAVIREECOOCHAEPM
IMKLORÝTKOEIKKOKAE
NÍBLAŮÁKKKRÉDOTDPR
JUNIOROUSYLÁYĚLÁEE
OOLEDOMENRHÚUODIVC

Esc = Návod k luštění

Název města Kopidlno byl odvozen od slova kopidlo, což byl vysoký útvar... dokončení v osmisměrce. Kód osmisměrky:220806

Slova

AGÁVE
AKROPOLE
ALARM
ALBÍN
ARKÝŘ
ARMÉN
AVAŘI
BRATR
BRIDŽ
BUKAČ
CEREMONIÁŘ
ČEPEL
DĚDIC
DESKY
DOKDY
DRÁTEK
DVOJKOLKA
EDITOR
ESTRÁDA
ETAPA
GRAVITACE
HÁDKA
CHODEC
JINDE
JINOVATKA
JUNIOR
KALUŽ
KAROSA
KAUCE
KDOKOLI
KOCÁBA
KONVE
KORUPCE
KRÉDO
KROKOMĚR
LEBKA
MADLO
MALÍŘ
MODEL
NUTRIE
OBUVI
OJNICE
OKTÁV
OKTODA
OMANY
OTISK
PAPUČE
PLÁŠTĚNKA
POROD
PUTNA
RAKOVINA
RIVAL
ROUSY
RUDKA
RUMUN
RÝTKO
SBĚRAČ
SKUNK
SKÝVA
SLOUP
SVATYNĚ
SVŮDCE
ŠPIONKA
ŠPROT
ŠTIKA
TIKET
TRATOLY
TRNKY
TRYSK
ÚHRNEM
UTĚRÁK
VLÍDNOST
VOLNO
VÝVIN
VZADU

Ovládání programu:

Kliněte a táhněte myší pro vyškrtnutí slova.

mezerníkPodržte pro zvýraznění dosud nevyškrtaných políček
CTRL+SHIFT+NZačít luštit od znovu
escapeZobraz / skryj nápovědu

Stav osmisměrky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili. Rozluštěná osmisměrka je ukládána po dobu 7 dnů.


Osmisměrka byla vyexportována z programu CwdStudio, programu automatickou pro tvorbu křížovek a osmisměrek.