TUZAMEGAHERTZŇESÍTK
YAKJYSOKIRZBYCOTTVO
RURNNPNCÍVANIBARAKR
KOMORNÍKPSINAĚENPPB
ÚYIATČLŽELVAALTTEMY
ŠNVRVÍETDULOTUOPLAD
ADOAKIVOLŽTAMNRSELV
UULFDÍBMÍERVÚČASTPĚ
KPÍUŽLNRHBYAALASIAT
CŽTNEÁAEONNAKROCHÁBŠ
ESSPELNPLÍYKENYSKLI
TRTÝAPÚOBKEAEOCHUORZ
AYRNÉVORILSŠPBMORKE
NEÝTRAUTYPURRŮOOÝŠL
KŽCADTŠÉUKŠAOEŽBŠÁA
EÁŤDPRARZČJTRIVULTN
RLNUAMALEČVKVPOOAEY
COMOPPOŽERAEAOPRAKY
YKDÁHVÚPÉĚLNKKVŠUDE

Esc = Návod k luštění

V dospělosti jsou jedinými nepřáteli karet obrovských ... dokončení v osmisměrce. Kód osmisměrky:200811

Slova

ALŽÍR
ANION
ASIAT
AUKCE
BÁCHORKA
BASET
BOBEK
BODLINY
DRAŽÉ
DŽÍPY
ETAPY
FARAON
HÁDKY
HONÁK
HRANA
IROVÉ
KARABINA
KOLÁŽ
KOMORNÍK
KOPIE
KORBY
KORÝŠ
KRMIVO
KVANTUM
KYVADLA
LANÝŽE
LEPTY
MALPA
MAZUT
MEGAHERTZ
MLSAL
MLUVNICE
MOŠTY
NALEZIŠTĚ
NASÁL
NEKTAR
OBRATLE
OPRAVDU
OVSÍK
OŽERA
PLAVČÍCI
POMOC
POMPA
POUTO
PRAKY
PRORVA
PSINA
RAJČE
RAUTY
REPORTÉR
ROUCHO
SKLENÍK
SLUŽEBNÍK
STRÝC
STUDIE
SYNEK
ŠÁTEK
ŠPIONÁŽ
ŠROUB
ŠTIKY
TANKER
TAROT
TELEPAT
TÍSEŇ
TURBÍNA
TVARY
ÚČAST
UDATNÝ
ÚKRYT
ÚPADCE
UTOPENÍ
ÚVRAŤ
VČELA
VELÍN
VERŠE
VPICHY
VRATA
VŠUDE
ZKUŠENOST
ZNALOST
ŽIVEL

Ovládání programu:

Kliněte a táhněte myší pro vyškrtnutí slova.

mezerníkPodržte pro zvýraznění dosud nevyškrtaných políček
CTRL+SHIFT+NZačít luštit od znovu
escapeZobraz / skryj nápovědu

Stav osmisměrky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili. Rozluštěná osmisměrka je ukládána po dobu 7 dnů.


Osmisměrka byla vyexportována z programu CwdStudio, programu automatickou pro tvorbu křížovek a osmisměrek.